Scroll Top

Csepelényi György legendája

Csepelényi György egy XVII. Században élt pálos szerzetes – vértanú. Többek által lejegyzett legendája szerint már életében csodákat tett. X. Kelemen pápa őt tette meg a mo-i missziók vezetőjéül, működési területéül a hódoltság északi részét kijelölve. 1674 . márc. 26 – án Teleki Mihály kóbor hajdúi behatoltak a füzéri plébániára, s foglyul ejtették. Fogsága, szenvedése alatt nem tört meg. A legenda szerint csak többszöri kísérlet után sikerült a fejét elválasztani a törzsétől. Holtteste napokon át temetetlenül hevert, ám a meleg idő dacára romlatlan maradt. Ennek hírére az egri pasa megparancsolta tisztes eltemettetését, isten emberének nevezve. Az ereklyéket 1689 – ben Újhelybe szállították, a mai piarista templomba, s ott a Szent – Kereszt kápolna kriptájában helyezték el. Minden év május 24-én emlékeznek meg vértanúsága napjáról.

Related Posts

Adatvédelmi beállítások
Amikor meglátogatja weboldalunkat, a böngészőjén keresztül információkat tárolhat bizonyos szolgáltatásoktól, általában cookie-k formájában. Itt módosíthatja adatvédelmi beállításait. Felhívjuk figyelmét, hogy bizonyos típusú sütik blokkolása hatással lehet a weboldalunk és az általunk kínált szolgáltatások élményére.