A Magyar Nyelv Múzeuma

3988 Sátoraljaújhely-Széphalom, Kazinczy u. 275.

Kazinczy egykori gyümölcsöskertje helyén új, a XXI. századot képviselő épülettel gyarapodott 2007-ben a Kazinczy Emlékpark , melyet a magyar nyelvnek emeltek. Évente rengetegen látogatnak el egyénileg és csoportokban Magyarország minden részéből Kazinczy széphalmi sírjához és a közelben lévő emlékcsarnokba, érkeznek látogatók az ország határain kívülről is. Széphalom vonzását tovább növelte az  hogy itt valósult meg egy előadóteremmel is rendelkező közgyűjtemény, a magyar nyelv országosan egyedülálló múzeuma. A kiállítások a magyar nyelv több mint ezeréves történetét mutatják be időrendben: nyelvemlékeinket, kódexeinket, nyelvtankönyveinket, szótárainkat, szakfolyóiratainkat, jeles íróink kézírását, a nyelvtudósok arcképeit. Az épület az Ybl-díjas Radványi György építészmérnök terve alapján készült.

A Magyar Nyelv Múzeuma küldetése az, hogy a hely adottságait, a genius loci kisugárzását is hasznosítva a magyar nemzeti műveltség egyik alapértékét, az anyanyelvi kultúrát közvetítse a látogatókhoz. A múzeum olyan tematikus közgyűjtemény, amely a magyarul beszélő közösségek teljes körére kiterjeszteti érdeklődését az ország határain belül és kívül. Szemlélteti, miképp kerültünk és kerülünk kölcsönhatással járó folyamatokba a történelmünk során velünk élő, nyelvi hatásokat is közvetítő más közösségekkel; s hol a helye a magyarnak. Mint minden múzeum, ez is értékeknek a megőrző helye. Gyűjtőkörébe tartoznak az írott, képi és hangzó dokumentumok a nyelvtörténet különböző korszakokból; a magyar nyelven alkotók művei, a nyelvváltozatok jellemzői, a szép magyar beszéd kiváló művelőinek megszólalásai; a magyar nyelvvel foglalkozó alapművek, kézikönyvek, folyóiratok, a magyarországi többnyelvűség dokumentumai.

Az emlékcsarnok Kazinczy-kiállítása és a múzeumnak a magyar nyelv történeti útját bemutató állandó kiállítása mellett a többféle térszerkezet kialakítását lehetővé tévő előadóterem, az ovális kisterem, a szemináriumi helyiség és a kutatóhelyek kínálnak lehetőséget friss, tevékenykedő alkalmi foglalkozásokra, időszaki programokra. Hangversenyek, irodalmi estek, matinék számára van hely, tudományos konferenciákat, kulturális találkozókat szerveznek az intézmény profiljának megfelelő témakörben. Vonzó eseményekre a szabad téren is sor kerül, kellemes séta tehető a parkban a természeti értékek megfigyelésével.

 

Titkok titka. A magyar nyelv múltja, jelene és jövője

Titkok titka. A magyar nyelv múltja, jelene és jövője címmel épült meg A  Magyar Nyelv Múzeuma nagyszabású, interaktív állandó kiállítása, a széphalmi intézmény legfontosabb tartalmi egysége. A tárlat alapcélja az, hogy a 21. század igényeinek megfelelően, a kor technikai lehetőségeit felhasználva, gyerekeket és felnőtteket egyaránt megmozgató, ismeretterjesztő módon tudományos és kreatív, ösztönző módon játékos formában mutassa be nemzeti kultúránk alapjának: anyanyelvünknek a titkait, szépségeit és történetét.

 

A magyar szó világa (állandó kiállítás)

A múzeum 2009-ben megnyíló állandó kiállítása a magyar nyelv múltját, jelenét és jövőjét mutatja be. Ennek főbb állomásai: A magyar nyelv a világ nyelvei között, Nyelvünk múltja, Nyelvjárásaink, Szaknyelvek, szleng, e-nyelv, Anyanyelvünk életereje. A kiállítás bemutatja a magyar nyelv főbb nyelvtani, szókészlettani jellemzőit is. A kiállítás egyes epizódjai kis „kincsesházakban” foglalnak helyet, és csábítják nyelvünk búvárait.

 

Akadémiai Terem

2009. október 27-én megnyílt A Magyar Nyelv Múzeuma Akadémiai Terme. Kazinczy Ferenc rajza (a Magyar Tudós Társaság „kerekasztaláról”) ihlette a nyelvmúzeum ovális alakú, bástyaszerű épületrészét. A terembe most egy nagy asztal került, 28 székkel, kis obeliszkekre vésett nevekkel: ezzel állítunk emléket a Tudós Társaság (a Magyar Tudományos Akadémia) tagjainak, Teleki József elnöknek és a huszonhét tagnak. A falon gróf Széchenyi Istvánnak, illetve Hébének, az ifjúság és tudás istennőjének, az Akadémia jelképének festménye látható, továbbá huszonegy magyar író és költő arcképe, valamint idézetek, vallomások a magyar nyelvről.

 

A magyar nyelvújítás (állandó kiállítás)

„Kivívánk a szép tusát” A magyar nyelvújítás címmel új kiállítás nyílt A Magyar Nyelv Múzeumában. A tárlat a Pásztor Emil Galérián kapott helyet; a galéria a nyelvmúzeum ötletadójának, az egri tanárképző főiskola volt tanárának, dr. Pásztor Emilnek a nevét viseli. A nyelvújítás-kiállítás a felvilágosodás kori magyar nyelvújítást, illetve annak előzményeit és következményeit mutatja be szemléletesen: színes képekkel és tartalmas szövegekkel. A kiállítás egyik “látványossága” egy régi rádió, melyből a Kossuth Rádióban évtizedeken át sugárzott, Édes anyanyelvünk című műsor 1985. június 16-án lejátszott adása: Lőrincze Lajos hangja szól.

 

Magyar Örökség: a „Beszélni nehéz” anyanyelvi mozgalom

2009. október 16-án új kiállítás nyílt A Magyar Nyelv Múzeumában. A Magyar Örökség: a „Beszélni nehéz” anyanyelvi mozgalom című tárlat a magyar beszédművelési mozgalom történetét mutatja be Péchy Blanka 1960-as kezdeményezésétől egészen napjainkig.

Könyvek, emlékplakettek, oklevelek, újsághírek és fényképek adnak hírt a mozgalom előzményeiről, a Kazinczy-díj Alapítványról, az anyanyelvi ifjúsági versenyekről, a beszéd- és magatartáskultúra szervezeteiről, a beszédművelési rádió- és televíziós műsorokról, a hangzó beszéd tudományáról.

Telefon:
+36 47 521 236
E-mail:
info@nyelvmuzeum.hu
Közösségi elérhetőség:

Sátoraljaújhely

Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 275, 3988 Magyarország

View larger map
Napi nyitva tartás:

Hétfő kivételével mindennap.
Nyári nyitvatartás: április 1-től, 9-től 17-ig
Téli nyitvatartás: november 1-től, 8-tól 16-ig

Kapcsolódó tartalmak

Adatvédelmi beállítások
Amikor meglátogatja weboldalunkat, a böngészőjén keresztül információkat tárolhat bizonyos szolgáltatásoktól, általában cookie-k formájában. Itt módosíthatja adatvédelmi beállításait. Felhívjuk figyelmét, hogy bizonyos típusú sütik blokkolása hatással lehet a weboldalunk és az általunk kínált szolgáltatások élményére.
X